DigiApps

DigiAppsDigiApps

  Thời đại ngày nay là thời đại của những Microapps (vi ứng dụng), nghĩa là những ứng dụng nhỏ, phục vụ những nhu cầu trước mắt và thực hiện cho những hoạt động có giới hạn của doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Microapps có lợi thế là làm rất nhanh và có tác dụng ngay lập tức.

  Vi ứng dụng là một ứng dụng dựa trên một triết lý tối giản, kiến trúc tối giản, điều này cho thấy chức năng giới hạn cho một nhiệm vụ nào đó. Ví dụ như ứng dụng liên lạc cho dịch vụ khách hàng, hoặc dịch vụ trình duyệt web và các dịch vụ khác đóng một vai trò trong việc cung cấp kết quả sử dụng nhất định.

  Đi đôi với Microapps có Microservice là các dịch vụ phụ trợ nhỏ, có thể bảo trì và dễ dàng kiểm tra. Chúng cũng được tổ chức dựa trên các khả năng kinh doanh cụ thể, khiến chúng trở thành những hoạt động hoàn hảo để làm việc với các vi ứng dụng.

  Ngược lại với những ứng dụng chiến lược như ERP và một loạt các ứng dụng cồng kềnh khác đòi hỏi các quy trình khắt khe và chuẩn chỉ, các vi ứng dụng có thể đi sâu vào từng khe hở, ngóc ngách của các quy trình mà các ứng dụng lớn không thể vươn tới. Những khe hở này lại luôn biến động nên vi ứng dụng có thể “tỉa tót” làm cho các hoạt động của doanh nghiệp trở nên thông suốt hơn.

  Doanh nghiệp hiện đại thường có hàng chục ứng dụng web và di động khác nhau cho nhiều bộ phận và nghiệp vụ khác nhau. Trong khi chỉ sử dụng một vài chức năng cần thiết của các ứng dụng này, nhiều khi gây rối và lãng phí trong các hoạt động. Người dùng sẽ thoải mái hơn khi phải xử lý những nhiệm vụ ngắn và cụ thể trên hàng chục đến hàng trăm ứng dụng trên thiết bị của mình.

  Những ứng dụng nhỏ được sinh ra mà không có sự tích hợp, liên thông với nhau hoặc với những ứng dụng cơ bản của doanh nghiệp thì cũng không thể mang lại bất cứ giá trị thực tế nào mặc dù nó có thể thực hiện được những yêu cầu tại nơi được ứng dụng. Vì vậy khả năng tích hợp với quần thể ứng dụng và tập hợp dữ liệu là hết sức cần thiết đối với những vi ứng dụng.

  Với 30 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng doanh nghiệp trên nhiều thế hệ công nghệ khác nhau, làm chủ công nghệ mới nhất cùng với những ý tưởng và đúc kết về trải nghiệm người dùng, DigiBiz luôn sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp những ứng dụng phù hợp nhất cho những yêu cầu trước mắt nhưng không rời khỏi chiến lược phát triển của công ty.

  Đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái các ứng dụng số, đa dạng sẵn sàng triển khai cho doanh nghiệp phục vụ mục tiêu trước mắt, ngắn hạn hoặc dài hạn, ứng dụng cục bộ hay toàn diện nhằm giúp doanh nghiệp có ứng dụng ngay mà không phải đầu tư lớn hoặc dự án kéo dài.

  Tôi quan tâm vấn đề này
  Tôi muốn hiểu rõ hơn
  Tôi muốn được tư vấn toàn diện
  Co loi xay ra
  Co loi xay ra
  DigiAppsDigiAppsDigiApps