DigiSales

DigiSalesDigiSales
  • DigiSales
  • DigiSales
  • DigiSales

- HTML 5, Webservice
- Server cache
- Secure Sql
- Machine learning

Bộ giải pháp tổng thể bao gồm tư vấn, xây dựng giải pháp bán hàng thực tiễn và nhanh nhất, cùng các ứng dụng số cần thiết kèm theo, tùy vào mục tiêu hiện tại của doanh nghiệp là phát triển doanh số hay hệ thống kinh doanh hoặc quản trị bán hàng…

Tôi quan tâm vấn đề này
Tôi muốn hiểu rõ hơn
Tôi muốn được tư vấn toàn diện
Co loi xay ra
Co loi xay ra
DigiSalesDigiSalesDigiSales